Blå Mappe

Løype 13: Skiftenes naturreservat

Start og parkering: Fra Grimstad følges fylkesvei 404 mot Herefoss. Ved Skiftenes følges fylkesvei 3606, skiltet Langemyr. Parkeringslomme er markert med gulmerking ved enden av Stemvannet.

Start og parkering
Start og parkering
Løype 13 Skiftenes Naturreservat: Oversiktskart til løype 12 og 13
Løype 13 Skiftenes Naturreservat: Oversiktskart til løype 12 og 13

Sti følges inn til v. ca 15 meter fra parkeringslomma. Stedet er merket. Det er ingen merking inn til reservatet, da det kun er en sti. Passering av bro (0.25 km). Lukk grinda! Reservatgrense ved bekk (0.8 km). Opplysningstavle i reservatet (1.2 km).

Det anbefales å ta en avstikker (2-300 meter) opp i skaret (Styggedal) for å se på barlindskogen. Følg "Natursti"-skilt.

Kart for løype 12 og 13
Kart for løype 12 og 13
Kontrollkasse på Voreheia
Kontrollkasse på Voreheia