Gul Mappe

Løype 7: Grimstad 2

Start: Biblioteket

Start
Start
Løype 7 Grimstad 2: Oversiktskart
Løype 7 Grimstad 2: Oversiktskart
Grimstad bibliotek
Grimstad bibliotek

Gå mot Oddensenteret langs brygga og ta til høyre ved propellbladene. Kryss parkeringsplass og Vesterled. Fortsett opp bakken (Jørgen Bangsgt.). Ta til venstre på møtende vei, Lillesandsveien (0.7 km). Passer rundkjøring ved Kiwi og fortsett opp bakken. På toppen av bakken tas til v. og Dahlske videregående skole passeres på v. hånd. Gå over gangbro og ta til h. på gang- og sykkelsti med steinsatt bekk på h. hånd. Kryss Terje Løvåsvei og ta til v. på gang- og sykkelsti. Etter 50 meter tas til h. Fortsett på asfaltert vei/turvei som etter 300 meter går over i sti langs jordet (1.4 km). Følg stien til enden av jordet (1.7 km). Herfra er løypa gulmerket.

Følg stien til grusvei (ved en bom) (2.2 km). Ta til venstre. Etter 30 meter tas så til h. like etter lyktestolpe. Følg merking frem til skilt turløype (2.9 km). Ta til høyre og fortsett på gulmerket løype. Ved jordekant tas til h. på sti langs jordet (4.8 km). Det blir anlagt ny sti langs jordet sommer 2022. Ved byggefelt (5.1 km) tas til v. ut til Terje Løvåsvei. Kryss veien og ta til venstre. 200 meter etter rundkjøring tas til høyre, like etter at skolen er passert (5.5 km).

Passer idrettshallen og følg gang- og sykkelsti langs fotballbanen. På toppen av bakken ved enden av fotballbanen (enden av rekkverket) tas første vei til høyre. Midt i bakken tas til h. og fortsett på Speiderveien (5.9 km). 200 meter etter garasjeanlegg tas til h. ned til Turveien, ta til venstre. Ved enden av Turveien (6.7 km) følges gang- og sykkelsti 80 meter. Ved kryss fortsettes til h. og over et kort stykke med asfalt. På møtende asfaltvei fortsettes til v. opp bakken (Rådyrveien). Denne ender på Grooseveien, som krysses. Ta til v. på gang- og sykkelsti. I veikrysset fortsettes til h. (skilt «Sentrum») (7.7 km). Gang- og sykkelsti følges tilbake til start (8.8 km).