Sagamarsjen (Norge)

Bilder fra sagamarsjen 27-28 august 2022.

Dag 1: Start fra Skalstugan
Dag 1: Start fra Skalstugan
Jakthotell på svensk side
Jakthotell på svensk side
Karl Johans vei over fjellet har flere gamle steinhvelvbroer
Karl Johans vei over fjellet har flere gamle steinhvelvbroer
Minnestein
Minnestein
Minnebauta ved høyeste punkt
Minnebauta ved høyeste punkt
Rast midtvei i løypa
Rast midtvei i løypa
Rast midtvei i løypa
Rast midtvei i løypa
Melkebua like før mål
Melkebua like før mål
Mål første dag, Sul 23 km
Mål første dag, Sul 23 km
Stemningskveld i restauranten på Stiklestad hotell
Stemningskveld i restauranten på Stiklestad hotell
Dag 2: Start fra Stiklestad hotell
Dag 2: Start fra Stiklestad hotell
Den første delen av løypa følger et høydedrag med utsikt over Verdal og fjorden
Den første delen av løypa følger et høydedrag med utsikt over Verdal og fjorden
Fjordpromenaden
Fjordpromenaden
Elvepromenaden et par kilometer fra mål
Elvepromenaden et par kilometer fra mål
Mål andre dag, Stiklestad hotell 24 km
Mål andre dag, Stiklestad hotell 24 km
Stempling av IVV og IML kort
Stempling av IVV og IML kort
Sagamarsjen er en av få marsjer som er igjen i Norge som har en medaljeserie
Sagamarsjen er en av få marsjer som er igjen i Norge som har en medaljeserie