Gul mappe 

Løype 9: Holvika

Start og parkering: Imås klubbhus v/ Landvik Skole.

Start og parkering
Start og parkering
Løype 9 Holvika: Oversiktskart
Løype 9 Holvika: Oversiktskart

Gå ut fra parkeringsplass og ta til venstre (fotballbane på h. side). Ta første vei til høyre (over opphøyet fotgjengerfelt). Etter 50 meter tas til venstre (0.3 km). Følg gang og sykkelsti (0.4 km). Ta til h. i Y-kryss (0.6 km) (trase med mørkegrønne lysstolper). 

Sammenvokst eiketrær ved ca 1.0 km
Sammenvokst eiketrær ved ca 1.0 km

Gå ut fra parkeringsplass og ta til venstre (fotballbane på h. side). Ta første vei til høyre (over opphøyet fotgjengerfelt). Etter 50 meter tas til venstre (0.3 km). Følg gang og sykkelsti (0.4 km). Ta til h. i Y-kryss (0.6 km) (trase med mørkegrønne lysstolper). Ved enden av gang og sykkelsti tas til venstre (1.2 km). Ved møtende hovedvei tas til v. på gang og sykkelsti (1.5 km). Fortsett til h. på grusvei (Morholtveien) ved enden av jorde (1.8 km). Ved kryss tas til v. på undergang til E18 (3.2 km). Følg skilt «Gartneri 0.3 km». Følg grusveien (forbi drivhus på h. hånd) til endes og ta til h. på asfaltert vei (4.0 km). Ved møtende vei tas til h. på gang og sykkelsti (4.3 km). 50 meter før rundkjøring (4.9 km) tas til v. inn på grusvei skiltet «Mollandsveien 80-170». Ta til h. i T-kryss i enden av jordet (5.2 km). 

Gammel kjerrevei ved ca 5.3 km
Gammel kjerrevei ved ca 5.3 km

Fortsett på grusvei/gammel kjerrevei med jorde til høyre. Kryss asfaltert vei og fortsett på kjerrevei/bred sti langs jordet. Ved møtende grusvei tas til venstre opp liten bakke. Etter 200 meter deler veien seg. Fortsett rett frem på grusvei. Veien kommer ut ved Morvikkilen.

Badeplass Morvikkilen
Badeplass Morvikkilen
Morvikkilen
Morvikkilen

Fortsett på grusveien med gul hytte på høyre hånd. Fortsett rett frem (høyre) i første Y-kryss ved rød garasje. I enden av jordet, ca 100 meter etter Y-krysset, følges sti til høyre (6.4 km). Stien følger steingjerdet i enden av jordet. Herfra er det gulmerket løype fram til Holvika (9.5 km).

Veidele ved 6.4 km
Veidele ved 6.4 km

Løypedele, ta til høyre ved hus i tre, ca 7.0 km.

Utsikten ved ca 6.8 km
Utsikten ved ca 6.8 km
Utsikten ved ca 6.8 km
Utsikten ved ca 6.8 km
Løypedele ved ca 7.0 km
Løypedele ved ca 7.0 km

Kontrollkasse er plassert på ytterste furutre på Morvigpynten ca 7.2 km.

Kontrollkasse ved ca 7.2 km
Kontrollkasse ved ca 7.2 km
Løype ved ca 7.6 km
Løype ved ca 7.6 km
Utsikt ved ca 7.9 km
Utsikt ved ca 7.9 km

Stien kommer sammen igjen ved frosken, ca 8.0 km. 

Frosken ved ca 8.0 km
Frosken ved ca 8.0 km

Ved hyttefelt går stien over i grusvei, ca 8.2 km. Like etter bom tas til høyre ca 8.7 km. Etter 20 meter tas til v. i Y-dele. Like før rød port tas til v. på smal sti. 

Veidele ved rød port ca 8.8 km
Veidele ved rød port ca 8.8 km
Løype ved ca 9.0 km
Løype ved ca 9.0 km

Stien ender ved grusvei ca 9.5 km. Følg grusveien ned til Grooseveien og ta til høyre (9.7 km). Følg langs Holvika småbåthavn. Like etter skiltet «Gross Kafe» følges grusvei opp bakken til venstre, ved enden av stort studenthybelhus. I krysset etter dammen fortsettes rett frem langs bekken på gruset gang- og sykkelsti. Følg grusveien til den møter Terje Løvåsvei (11.4 km). Kryss veien og passer stort gult uthus på høyre hånd. 

Lauvåsvollen ved ca 11.7 km
Lauvåsvollen ved ca 11.7 km

Følg grusveien til bom, deretter smal asfaltert vei rett fram til E18 (12.7 km). Kryss E18 og ta til v. på Gang- og sykkelsti. Følg smal asfaltert vei inn til h. ved postkassestativ og skilt «Reddalsveien 130-220» (13.2 km).

Gleden ved ca 13.8 km
Gleden ved ca 13.8 km

Fortsett på blindvei (Gleden, privat vei). Veien går over i grusvei. Ved bommen fortsettes rett frem. Ved møtende gang- og sykkelsti tas til h. Ved hovedvei tas til v. som følges tilbake til start (15.4 km).