FORORD

Grimstad Rundvandring, GRV, startet opp i sept. 2001 med 11 løyper fordelt på 125 km. Turmarsjforbundets konsulent gikk gjennom løypenettet og ga oss mye ros (terningkast 6) for løypevalg og beskrivelse av løypene.

Fra 1.nov 2002 ble løypenettet utvidet til 250 km. De gamle løypene (1 - 11) ble kalt GUL mappe, mens de nye 125 km (12 - 26) ble etter omslaget kalt Blå mappe. Løypene 1 til 26 varierer i lengde fra 2,1 til 22,6 km. De fleste er 8 - 11 km.

Løypenettet dekker nå det meste og beste av sørlandsnaturen fra strand, svaberg og eikeskog til heiene øverst i Grimstad og Lillesand kommuner som bringer deg i 250 - 350 m.o.h. med panoramautsikt over Skagerrak og kystlinjen. I tillegg også 3 naturreservater: Randvika, Rossefjell og Olavshei.

Valg av løyper

Du står helt fritt når det gjelder valg av løyper. Løyper kan kombineres fra begge mappene slik at det blir 125 km. GRV er gjennomført når 125 km er tilbakelagt. Regelen er ett stempel pr. 20 km og godskriving av alle km som er gått, selv om du ikke gjennomfører 125 km. Det er ingen tidsbegrensing for å gjennomføre vandringen.

Løypebeskrivelse/merking

Til løypene er det utarbeidet en rekke kart som vi anser som et viktig moment i tillegg til den skriftlige. Noen deler av løypenettet lar seg ikke alltid beskrives skriftlig. Disse er merket. På kartene med: < >. I terrenget vil du finne merkingen som gule eller røde malingflekker på trær, stein eller fjell.

De fleste løypene i Lillesand følger stort sett den merking som allerede er utført av Lillesand kommune. Avvik fra dette står i innledningen til løypebeskrivelsen. På Olavshei, Holdalsheia og Rossefjell er noe av løypa vardet. Hold gjerne vardene ved like.

Kontroller

I alle løyper er det 1-3 kontroller med en tallkode. Disse tallene skal noteres på kontrollskjemaet. Kontrollene kan bestå av et gult laminert ark med tall kode, på trær, stolper eller vegg eller det kan være i ei gul trekasse eller en grønn postkasse som er merket GRV. I disse kassene ligger selve kontrollen, samt ei notisbok hvor deltakere skriver seg inn med navn, dato og klokkeslett.

Dersom kontroller skulle være fjernet eller ikke blir funnet ønsker arrangøren snaret beskjed om dette slik at det kan bli rettet opp. Det er altså ikke nok å kun skrive på kontrollskjemaet at kontrollen ikke ble funnet.

Etter å ha vært virksom i over 20 år blir løypenettet gjennomgått på nytt. Snauhogging av skog uten rydding og opprettelse av nye byggefelt og veier gjør det nødvendig. Det er et meget tidkrevende arbeid som vil fortsette gjennom dette året.

Nytt fra mars 2022 vil være at kart og beskrivelser kan lastes ned via vår hjemmeside. Betaling med kr.20 pr. dagsstempel. Stempling ved privat bopel, Bergeli 26 (bak Kiwi og Hagesenter på Bergemoen). Grønn postkasse utenfor hovedinngangen. Stol og stemplingsbord.

Nytt fra 2023 vil være at man får et deltakerstempel pr. dag man går PV42 pluss alle kilometer. ABCD-stempel systemet faller bort. Det er krav fra Norsk Turmarsjforbund at IVV stempling skal være tilgjengelig ved mål. De som ønsker å stemple ved mål må derfor begynne PV42 ved Kiwi/Bergemoen. Se beskrivelse og kart til løypen. Start og parkering fra 3.4 km i beskrivelsen.

Betaling med Vipps til 97534141, Espen Andre Røinaas

Innsending av kontroll og kilometerskjema sendes til earear6@hotmail.com

Grimstad i desember 2022

Espen Andre Røinaas

Mobil 97534141

earear6@hotmail.com