Blå Mappe

Løype 17: Einerfjellet

Start og parkering: Ca 3 km fra Reddal sentrum. Se kart.

Parkering
Parkering
Start
Start
Start
Start
Løype 17 Einerfjellet: Oversiktskart
Løype 17 Einerfjellet: Oversiktskart

Starten på stien er merket med skilt «Einerfjellet» i veikanten. Løypa er merket med gule og røde maling flekker og streker. Løypa er merket ut til utsiktspunktet over Reddals-byda. Det er en del myrlendte partier i løypetraseen. Kontrollen er ca 50 meter til h. fra selve utsiktspunktet (1.5 km). Samme vei følges tilbake.

Ved ca 0.4 km
Ved ca 0.4 km
Ved ca 0.5 km
Ved ca 0.5 km
Ved ca 0.6 km
Ved ca 0.6 km
Ved ca 0.9 km
Ved ca 0.9 km
Utsiktspunkt (1.5 km)
Utsiktspunkt (1.5 km)
Utsiktspunkt (1.5 km)
Utsiktspunkt (1.5 km)
Kontrollkasse ca 50 meter til h. fra selve utsiktspunktet (1.5 km)
Kontrollkasse ca 50 meter til h. fra selve utsiktspunktet (1.5 km)