Grønn mappe

Løype 2 Pengeskrinsheia

Start og parkering: Start: Rasteplassen ved Svennevik bro (gamle E18).

Start og parkering
Start og parkering
Løype 2 Pengeskrinsheia: Oversiktskart
Løype 2 Pengeskrinsheia: Oversiktskart
Milepel og kommunegrense mellom gamle Eide og Herred kommune
Milepel og kommunegrense mellom gamle Eide og Herred kommune

Gå nedover parkeringsplassen mot Kilen. Passerer Svennevik bro (0.1 km).

Svennevik bru
Svennevik bru

 Ta første vei til venstre (0.2 km). Passere bom. 

Veidele 0.2 km
Veidele 0.2 km

Ta til høyre etter 300 meter (0.5km). 

Veidele 0.5 km
Veidele 0.5 km

Følg skogsvei 300 meter (0.8 km). 

Ved 0.7 km
Ved 0.7 km
Stidele 0.8 km
Stidele 0.8 km

Ta til h. og følg stien ca. 150 meter (0.95 km). 

Stidele 0.95 km
Stidele 0.95 km

Ta til v. og følg smal sti opp til toppen av Pengeskrinsheia (1.1 km). Følg samme vei tilbake (2.2 km).

Inngang til borgen 1.0 km
Inngang til borgen 1.0 km
Kontrollkasse på toppen av Pengeskrinsheia 1.1 km
Kontrollkasse på toppen av Pengeskrinsheia 1.1 km
Rester av borgmur mot nord
Rester av borgmur mot nord
Rester av borgmur mot vest
Rester av borgmur mot vest
Toppen av Pengeskrinsheia, utsikt mot nord
Toppen av Pengeskrinsheia, utsikt mot nord
Toppen av Pengeskrinsheia, utsikt mot sør
Toppen av Pengeskrinsheia, utsikt mot sør
Toppen av Pengeskrinsheia, utsikt mot vest
Toppen av Pengeskrinsheia, utsikt mot vest

Historie

Bygdeborg fra eldre jernalder.

Beskrivelse:

Kollen faller stupbratt av mot SV-S-SØ, ellers er hellingen temmelig slak, særlig i NØ. De slake deler av kollen er befestet av sammenhengende mur, som kan følges fra V-foten av en knaus der bratthenget begynner i SV, og langs hele kollens V-, N- og Ø-side. Muren er på hele V- og N-siden bygget av store bruddstein og blokker, inntil 0,8x0,8m, gjennomgående 0,5x0,3m. Utrast, en del gjengrodd, men likevel tydelig. Mur bredde 2-4m, ytre høyde inntil 1m, går på innsiden i ett med terrenget. Mur lengde inntil åpning i N: 100m. I denne åpningen som er lagt i et grunt skar i den slake hellingen, har høyst sannsynlig inngangen til borgen vært. Muren som riktignok er meget utrast her, er likevel særdeles kraftig, mur bredde 4-5m, ytre mur høyde anslagsvis inntil 1,5m. I muren inngår her en del svære blokker, som kan ha ligget i området før borgens anlegg. Åpningens bredde 2m. Fra åpningen går så muren langs kollens Ø-side og ender der bratthenget begynner igjen, 15m SØ for dobbeltmast for høyspentledning. Muren består på dette strekket av mindre rundkamp og bruddstein og er partivis sterkt utrast. Dermed ligger 3 adskilte dynger med stein i hellingen og ned til foten av kollen. Mur lengde 60m. 15m SØ for åpningen finnes 2-3 sammenhengende krater i muren. Kan være jaktstillinger for spilljakt. Det indre borgområdet er høyest i S-Ø med berg i dagen overalt. I V-delen finnes flere frodige senkninger, men det er ikke mulig å avgjøre om noen av disse har vært egnet til å samle vann i. Delet mellom eiendommene går i retning NØ-SV over kollen, SØ-delen tilhører 151/1, NV-delen 151/2,3.