Blå mappe 

Løype 24: Lillesand

Start og parkering: Lillesand stadion

Start og parkering
Start og parkering
Løype 24 Lillesand: Oversiktskart
Løype 24 Lillesand: Oversiktskart
Start og parkering
Start og parkering

Gå ned ved klubbhuset og følg idrettsbanen på v. side til endes (0.25 km). Ta så til h. og følg lysløypa. Ta til v i første Y-kryss (0.45 km). I neste kryss, ved skilt «Sentrum 2.3 km», tas til v. på rødmerket sti (0.75 km). Hold til h. i Y-kryss (0.82 km), skilt «Seljelia 0.8 km». Ved stikryss ved dam (1.15 km), skilt «Seljelia 0.5 km», tas til h. ned slak bakke. Ta så til v. i stidelet (1.20 km). Fortsett rett frem i omvendt Y-kryss (1.26 km), skilt «Seljelia 0.3 km». Stien ender ved en dobbeltgarasje.

 Ta til venstre på rødmerket sti (0.75 km).
Ta til venstre på rødmerket sti (0.75 km).
Hold til høyre i Y-kryss (0.82 km)
Hold til høyre i Y-kryss (0.82 km)
Ved stikryss ved dam (1.15 km), tas til høyre ned slak bakke.
Ved stikryss ved dam (1.15 km), tas til høyre ned slak bakke.
Fortsett rett frem i omvendt Y-kryss (1.26 km).
Fortsett rett frem i omvendt Y-kryss (1.26 km).

Ved dobbeltgarasje (1.51 km) fortsettes til h. ned bakke. Ta til venstre opp bakke ved (1.63 km). Etter 10 meter tas til v. i Y-krysset. I neste Y-kryss (1.85 km) tas til h. og fortsettes rett frem til postkassestativ (1.90 km). Her tas til v. ned til åpen plass. Hold til h. ved enden av plassen (1.96 km). Følg gulmerket løype gjennom skogen. Stien ender ut på gang- og sykkelsti ved gamle E 18 (2.15 km).

Postkassestativ (1.90 km)
Postkassestativ (1.90 km)

Ta til h. og fortsett under gamle E18 ved skilt «Sentrum 0.7 km» (2.20 km). Ta til v. like under høyspentlinja og etter 10 meter på ny til v. i Y-kryss, skilt «Sentrum 0.6 km». 

Ta til v. like under høyspentlinja.
Ta til v. like under høyspentlinja.
Ta til venstre i Y-kryss, skilt «Sentrum 0.6 km».
Ta til venstre i Y-kryss, skilt «Sentrum 0.6 km».

I Y-krysset (2.45 km fortsettes til h. ned mot Springvannsdammen, skilt «Sentrum 0.4 km». Like før bebyggelse (2.55 km) tas til h. og bred sti følges rundt dammen.

Bred sti følges langs Springvannsdammen
Bred sti følges langs Springvannsdammen
Bred sti følges langs Springvannsdammen
Bred sti følges langs Springvannsdammen
Utsikt fra Springvannsdammen
Utsikt fra Springvannsdammen
Utsikt fra Springvannsdammen
Utsikt fra Springvannsdammen

Ved enden av dammen (2.75 km) tas til h. på møtende gang- og sykkelsti. Ved møtende vei (2.90 km) tas til v. I neste kryss (3.05 km), ved skilt «Lyngveien», fortsettes rett frem. I T-kryss (3.15 km) tas til v. på gang- og sykkelsti som følges til endes.

Kryss Sandmyrveien i fotgjengerfeltet til v. (3.32 km) og fortsett rett frem på smal vei. På møtende vei (3.43 km) fortsettes ned bakke, videre ned mot sjøen ved postkassestativ. Følg stien langs gjerdet (3.57 km). Ved møtende asfaltert sti tas til h. mot sjøen. Stien følges til endes (3.85 km). Ta til h. ned slak bakke. Veien følges til den ender ut i Oddekleiva (4.5 km).

Ved postkassestativ
Ved postkassestativ
Følg stien langs gjerdet (3.57 km).
Følg stien langs gjerdet (3.57 km).
Ved ca 3.75 km.
Ved ca 3.75 km.
Guttebukta ca 4.0 km.
Guttebukta ca 4.0 km.
Utsikt til byen ved 4.2 km.
Utsikt til byen ved 4.2 km.

Ta til h. ned bakken og følg Strandgt. Til endes. Fortsett ut Kokkenes og ta til v. inn N. Chr. Gauslaasgt. (5.20 km). 

Lillesand havn
Lillesand havn
Rådhuset
Rådhuset
Strandgata ut Kokkenes
Strandgata ut Kokkenes
Ved ca 5 km, kontroll på baksiden av trafo.
Ved ca 5 km, kontroll på baksiden av trafo.

Ved skilt «Lilleheia» tas til v. opp bakke. Ta til v. på toppen av bakken (5.45 km). I krysset ved kirka tas til h. (5.60 km). Ta til h. ved møtende vei (5.75 km) og etter 50 meter til v. på hovedveien. Veien følges til Torvet.

Lillesand Kirke
Lillesand Kirke

Ved Torvet (6.00 km) tas til h. opp Østregt. og følg deretter Øvregt. Til endes. Følg gang- og sykkelsti under gamle E 18 (6.60 km) og ta så umiddelbart til h. på gang- og sykkelsti. Passer «Snøringsmoen» (eldre hus i sveitserstil) på h. hånd. 

Snøringsmoen
Snøringsmoen

Ved møtende vei tas til h. opp bratt bakke (6.90 km). Ved enden av veien fortsettes rett frem på gulmerket sti. 

Ved møtende vei tas til h. opp bratt bakke (6.90 km).
Ved møtende vei tas til h. opp bratt bakke (6.90 km).
Ved enden av veien fortsettes rett frem på gulmerket sti.
Ved enden av veien fortsettes rett frem på gulmerket sti.

Fra toppen av Vardåsen (7.15 km) fortsettes forbi mastene.

Utsikt fra Vadåsen, 7.15 km.
Utsikt fra Vadåsen, 7.15 km.
Kontroll på baksiden av lite bygg tilknyttet mobilmast.
Kontroll på baksiden av lite bygg tilknyttet mobilmast.

Like etter disse tas stien til v. i Y-krysset. Stien kommer ut mellom hus ved snuplass (7.35 km). Følg veien ut fra snuplass og ta til v. ved møtende vei. Følg veien fram til Gang- og sykkelsti på v. hånd (7.60 km). Følg gang- og sykkelvei ned til møtende hovedvei (7.90 km). Kryss veien og fortsett rett frem i smal passasje. Ved møtende gang- og sykkelvei tas til h. Denne følges til endes (8.50 km). Ta til v. tilbake til stadion (8.80 km).