Gul mappe 

Løype 3: Grefstad

Start og parkering: Ved parkering til Drottningborg vgs. 

Start og parkering
Start og parkering
Start og parkering
Start og parkering
Løype 3 Grefstad: Oversiktskart
Løype 3 Grefstad: Oversiktskart

Gå ut fra parkeringsplassen og ta til høyre. Etter 30 meter tas til h. inn hvit port. Følg brei sti langs steingjerde.

Hvit port
Hvit port
Brei sti langs steingjerde
Brei sti langs steingjerde

Fortsett rett frem ved møtende smal asfalt vei (0.4 km). Herfra er løypa gulmerket. Ved første parkeringsplass (0.8 km) følges steinete sti ned mot sjøen. Ved hvit hytte følges sti til v. ned bakken. Ved bunnen av bakken tas til venstre. 

Ned bakken og til venstre
Ned bakken og til venstre

Løypa er merket videre frem til Moysanden camping (1.5 km). Følg veien over campingplassen forbi grå bygning og ned til hovedbygg ved stranda. Gå over trebro (1.9 km). Følg sti utover mot høyre langs sjøkanten. Følg herfra gulmerking og hvite piler frem til Grefstadvika camping (2.5 km) over svaberg og rullestein. (Passer på baksiden av en grønn og to røde hytter. Passerer rød sjøbod. Ved høy sjø, følg smal sti lenger oppe.) 

Sti til Grefstadvika
Sti til Grefstadvika
Sti til Grefstadvika
Sti til Grefstadvika
Sti til Grefstadvika
Sti til Grefstadvika
Sti til Grefstadvika
Sti til Grefstadvika
Grefstadvika
Grefstadvika

Følg sti/vei til gulmerket kiosk. Gå over trebro like nedenfor kiosken og ta til v. opp mot parkeringsplass.

Trebro ved Grefstadvika
Trebro ved Grefstadvika

Følg veien utfra parkeringsplassen og ta til h. langs granhekken. Ta så til v. i første veidele (ved enden av steingjerdet) og følg veien til endes (3.4 km). Derfra følges gulmerket sti (skiltet Stangholmen). Etter 50 meter dreier løypa til venstre.

Skilt Stangholmen
Skilt Stangholmen
Kontrollboks like etter skilt
Kontrollboks like etter skilt
Utsikt til stangholmen
Utsikt til stangholmen
Gravrøys på toppen av utsiktspunkt
Gravrøys på toppen av utsiktspunkt

Ved Stangholmene krysses bekken ved grå hytte. Herfra følges grusvei frem til parkeringsplass (3.9 km). Ta til v. opp bakken og følg veien ca 800 meter. Ta til h. hvor linja krysser veien. (Ved enden av smalt jorde.) Følg gul merking.

Veidele ved enden av smalt jorde.
Veidele ved enden av smalt jorde.

Etter ca 300 meter tas til venstre på kjerrevei/sti. 

Kontrollkasse langs kjerrevei/sti
Kontrollkasse langs kjerrevei/sti

Ta til v. på smal grusvei opp bakken der hvor stien slutter. Fortsett rett frem på asfalt (hvit hus på h. side) og til v. i første veidele. Ved skilt merket Grefstadvika tas til h. (rett frem på grusvei) (6.0 km). Ved veidele på Moy (6.8 km) tas til h. på asfaltvei. Etter ca 600 meter ved stort 40 skilt (ved begynnelsen av jorde) tas til h. på skogsvei som følges mot golfbanen. 

Veidele ved stort 40 skilt
Veidele ved stort 40 skilt
Skogsvei som følges mot golfbanen
Skogsvei som følges mot golfbanen

100 meter før gården tas til venstre. Følg kjerrevei langs jordekanten. 

100 meter før gården tas til venstre
100 meter før gården tas til venstre
Kjerrevei langs jordekanten
Kjerrevei langs jordekanten
Kjerrevei langs jordekanten
Kjerrevei langs jordekanten

40 meter etter steingjerdet (8.2 km) følges sti til høyre. Ved stiens slutt følges vei til høyre ned bakken mot campingplassen. I bunnen av bakken (før innkjørsel til campingplass), tas til h. på bred sti (8.6 km). Etter 50 meter passeres rød hytte til høyre og blå til venstre. Følg stien til jorde, ta til v. over bekken og følg sti langs steingjerdet. Ta så til h. på grusvei. Følg herfra samme vei tilbake (9.8 km).