Gul Mappe

Løype 6: Grimstad 1

Start: Biblioteket

Start
Start
Grimstad bibliotek
Grimstad bibliotek
Løype 6 Grimstad 1: Oversiktskart
Løype 6 Grimstad 1: Oversiktskart

Gå ned til bryggene og ta til venstre. Gå langs bryggene (Tønnevolds br., Lauras br., Terje Vigens br., og Fisker br.) fram til Dampskipsbrygga. Like etter tas til h. inn på Bioddgt. Følg så Bioddgt. Til hus nr 23. Ta til v. opp bakken. Deretter følges skilt Blindvei (Batterivn.). Nær bakketoppen er det skiltet «Til Binabben».

Gå mellom garasjene ved hus nr 24 (0.9 km) og følg stien over første kolle. Deretter tretrapp opp på selve Binabben (Selvkontroll).

Utsikt fra Binabben
Utsikt fra Binabben

Fra toppen følges sti ned til v. og etter ca 100 meter over trebro. Stien følges ned til Arendalsveien (1.5 km). Kryss veien og ta til v. og følg fortauet ned bakken. Fortsett på Arendalsvn. rundt kirka. Ved Deloitte følges trapp og slyngete sti opp til krigsminnesmerket. Følg vei forbi kirka og over parkeringsplassen. Ta til høyre inn Kirkegt. I første veidele (2.4 km) tas til v. opp Furulivn., som følges til endes. Levermyr stadion passeres på v. hånd.

Ta til h. og følg gang- og sykkelsti mot E18. Ta til v. ved gangbroa (skiltet Lillesand). Fortsett rett frem i første rundkjøring (Frivoldsvn.). Kryss Opplandsvn. (3.8 km) og følg gang og sykkelsti mot Lillesand (Garveriet, gammel mursteinsbygning på v hånd).

Fortsett gjennom eldretunet og passer mellom eldre hvit trebygning (venstre) og rød bygning. Følg veien over jorde/park og ta til v. på gang og sykkelsti. Ved turveikryss fortsettes rett frem (ikke opp asfaltert bakke). Ved hovedvei (Lillesandsvn.) (4.5 km) tas til v. ved Thygesen billakkering. Ta til h. mellom Vianor og Kiwi. Følg stien over trebroen og ta til v. på stien langs Groosebekken. Ved skole området går du mellom Misjonssalen (grå bygning) og Drottningborg undomsskole. Følg gang og sykkelsti langs Vesterled og gå over gangbro (5.2 km).

Fortsett rett fram med Sørlandets Teknologipark på v. hånd og parkeringsplassen til høyre. Ta så til v. opp bakken, Jon Lilletuns vei. Gå veien til endes og ta til v. rundt blokk 21 (skilt: Til badestrand) (6.4 km). Ved møtende gang- og sykkelvei tas til v. ned bakken. Følg asfaltvei gjennom bebyggelse ned til hovedvei (Groosevn.). Ta til høyre.

Ved Studentboligene tas til v. ved skilt «Groos kafe». Kryss parkeringsplass og følg turvei over trebro og ta til venstre. Følg stien og kryss åpen plass med hvitt hus 200 meter fra broen. Etter huset følges stien nærmest bekken og forbi renseanlegget (7.3 km). Ta til h. opp grusvei 250 meter fra renseanlegget. Følg så grusveien ned til båthavna (med rød dobbeltgarasje på h. hånd). Ta til v. og følg veien langs bukta og over båtopplagsplass fram til Meny (8.4 km). Ta til v. og kryss Vesterled, fortsett rett frem, følg skilt «Lauvstø» (Skonnertvn.). Ta til h. ved Frikirka. Fortsett rett frem i første kryss og opp bakken. Ved møtende vei (Lauvstøvn.) tas til høyre.

Ta til høyre ved gateskilt Lauvstøvn. Og ned bakken hvor Jørgen Bangsgt. Krysses. Fortsett opp Vardegt. Ved Vardegt. 10 tas til høyre opp Høyvardevn. Som så følges til Lillesandsvn. Ta til h. ved Autorep A/S og fortsett til h. i krysset Lillesandsvn./Vestregate. Følg Vestregt. Ned til gågata ved Sparebanken Sør. Kryss veien i lyskrysset frem til Biblioteket (9.9 km).