Rosa Mappe

Løype 34: Kjekstadneset

Denne stien var tidligere en del av Grimstad rundvandring. Nylig har fylkeskommunen etablert en kyststi som slynger seg rundt Kjekstadneset. Selv om merkingen av kyststien er noe sparsom, er stien fra Bufjord camping til jettegrytene på spissen av neset tydelig og enkel å følge.

Det er et lite område på omtrent 50 meter hvor noen store trær har falt og blokkerer stien. Men siden dette er i et åpent skogsområde, kan man enkelt navigere rundt hindringene ved å gå i en svak halvsirkel på høyre side for å komme tilbake til stien. Det ville være flott hvis noen kunne ta seg tid til å sage vekk greinene.

Like etter dette området, vil jeg anbefale en kort avstikker til venstre. Her kan du oppdage en stor gravrøys som er åpnet, med en steinkiste i bunnen. Se kart og bilde for mer informasjon.

Start og parkering: Fra kiosken på Bufjord camping.

Start og parkering
Start og parkering
Løype 34 Kjekstadneset: Oversiktskart
Løype 34 Kjekstadneset: Oversiktskart

Start turen fra kiosken på Bufjord camping og følg stien langs bukta (Jaktvik). Ved veidele (0.2 km) følg skilt merket kyststi.  Fortsett å følge den tydelige stien som først går langs kysten, og etter hvert leder inn i skogen. 

Jaktvik
Jaktvik
0.2 km
0.2 km

Etter å ha gått (1.2 km), vil du komme til et åpent lite område hvor det har vært et trenedfall. Herfra kan du ta en kort avstikker opp til en åpen gravrøys, som ligger bare 50 meter fra hovedstien. Etter å ha utforsket gravrøysen, fortsett rett fram fra det åpne området. Stien vil kort tid etter krysse en liten våt myr. 

Gravrøys 1.2 km
Gravrøys 1.2 km

Historie

Bronsealder–jernalder

På høydedragets høyeste punkt, delvis omkranset av furutrær: Rundrøys. Klart markert, toppet. Består av middels - stor rundkamp og bruddstein. I midtpartiet NØ-SV-gående ovalt krater, st mål: 4x2,5x1m. I bunnen av dette, NØ-SV-orientert gravkiste. Langveggene tørrmurt av bruddstein i 2-3 lag som vender den jevneste flaten inn. Kortendene kan være noe sammenrast. Bunnflaten består av mose og småstein. Kistens mål: 2x0,5x0,35-0,5m.Halvveis over kistens SV-ende, helle, mål 0,75x0,7x0,15m. I NØenden, helle på skrå, mål 0,6x0,8x0,15m. To mindre heller ligger oppe i kraterets SØ-kant. Har utvilsomt vært dekkheller. Steinene i røysa ubetydelig lavbevokst. D 12,6m, h 2m. Kalles Kjedstadnesrøysa etter Kjekstadnesfurua som står i røysas NØ-kant. Denne furua var peilmerke for dem som for på jaktefart til Danmark i begynnelsen av 1800-tallet. Påvist juni 1980 av Erling Helle, 170/1, for E Skjelsvik. Han opplyste at gravkisten ikke var synlig før 1979, men ifølge en opplysning som hans far, Karsten Helle gav i 1954, var den synlig i 1920-årene. Dessuten skulle det dengang ha ligget 5 eller 6 små gravkister rundt utkanten av kisten i midten.

Gravrøys 1.2 km
Gravrøys 1.2 km

Herfra følges utydelig sti opp til høyeste punkt på fjellnabbene (1.4 km). Gå ned til sjøen, og følg stedvis stitråkk over rullestein og svaberg ut til ytterste odden (1.6 km). Her er det mengde store og små jettegryter, 1-3 meter i diameter.

Kontrollkasse 1.6 km
Kontrollkasse 1.6 km

Odden følges videre rund ca 10-20 meter fra sjøkanten. Resten av løypa er noe utfordrende. Man kan derfor velge å snu å følge samme stien tilbake.

I liten bukt (2.1 km) er det en spesiell geologi med mye bølgete gneis. Kløft passeres ved (2.2 km). Kløfta er lettest å krysse der hvor fjellet er lysest. Det går også et smalt tråkk på innsiden. Ved (2.4 km) gås helt ned i sjøkanten langs store steiner.

2.4 km
2.4 km

Fra bukta nedenfor hyttene (2.5 km) følges stien forbi hyttene. Stien ender på parkeringsplass innerst i bukta (2.8 km).

2.8 km
2.8 km

Grusvei følges ut til asfaltert hovedvei (3.15 km). Ta til høyre tilbake til Bufjord camping (3.4 km).

2.8 km
2.8 km