Rosa Mappe 

Løype 33: Kjørkevegen

Start og parkering: Fra Reddal følges skilt "Birkeland 20". På toppen av lang bakke kommer du til Stømne gård. Ved enden av jordet er det en parkeringslomme, løypen starter 50 meter hen forbi denne.

Start og parkeringslomme markert med rød dott.
Start og parkeringslomme markert med rød dott.
Løype 33 Kjørkeveien: Oversiktskart
Løype 33 Kjørkeveien: Oversiktskart
Løype 33 Kjørkeveien: Oversiktskart
Løype 33 Kjørkeveien: Oversiktskart

Følg skilt "Kjørkevegen, Beisland 4 km". Løypa er merket med røde trekanter, sprayflekker og gule runde malingflekker. Det er kun en sti som er godt merket. 

Start Kjørkevegen
Start Kjørkevegen

Passerer speiderhytte ved (0.6 km). Passerer skilt og stor stein "Bjørnoksesteinen" ved (0.85 km). Stien går 2-3 meter på smal hylle ved (1.25 km). Ved (2.1 km) passerer stien under stor stein (Kjørka), som er hovedattraksjonen på turen. 

Kjørka fra sørsiden, ved 2.1 km.
Kjørka fra sørsiden, ved 2.1 km.
Kjørka fra nordsiden, ved 2. 1 km.
Kjørka fra nordsiden, ved 2. 1 km.
Kontrollkasse like før Kjørka
Kontrollkasse like før Kjørka

Stien går over i grusvei ved (2.9 km). Ved møtende asfaltvei tas til venstre (3.7 km). Følg asfaltvei tilbake til start (7.1 km).

Skilt ved møtende asfaltvei ved 3.7 km.
Skilt ved møtende asfaltvei ved 3.7 km.