Grønn mappe

Løypeoversikt bygdeborger

Løype 1: Tjoresteinen 2.2 km merking oppgradert august 2022

Løype 2: Pengeskrinsheia 2.2 km merking oppgradert april 2023

Løype 3: Klamreheia 2.2 km delvis merket mai 2024