Gul mappe

Løype 10: Homborsund

Start og parkering: Eide skole, Homborsund.

Start og parkering
Start og parkering
Løype 10 Homborsund: Oversiktskart
Løype 10 Homborsund: Oversiktskart

Følg veien inn til skolen, Johan Marcussensvei, tilbake til hovedveien (0.2 km). Ta til høyre. Ved skilt «Espevik» tas til venstre (0.5 km). Ta andre vei til høyre ved skilt «Eide bygg AS» (0.65 km). Følg veien til endes (0.85 km). Fortsett rett fram på skogsvei (langs steingjerde). Blåmerket løypetrase. Ta til v. i stidele etter et par hundre meter (like før porten). Følg stien fram til grønt garasjeanlegg. Fortsett ned bakken. Ta til v. med møtende grusvei (1.5 km). Ved snuplass (1.8 km) følges brei sti ned til bukta. Følg herfra sti langs bukta frem til Bufjord Camping (2.4 km). Gå gjennom campingplassen og videre på veien ut fra denne (smal asfaltvei). Ved Kjekstad (2.9 km), 250 meter fra campingplassen tas til venstre ved Postkassestativet merket «Kjekstad». Ved Y-dele innerst i bukta tas til h. ut til Havnevåg (3.1 km). 

Y-dele innerst i bukta
Y-dele innerst i bukta
Havnevåg (3.2 km)
Havnevåg (3.2 km)

Gulmerket løype herfra. Ved enden av grusveien følges sti over til neste bukt. I enden av denne bukta følges sti til h. inn i skogen. Gå mellom hytter. Kryss bekken og følg veien til høyre. Ta så til venstre (rett frem) i første veidele og gå langs jordet med steingjerde på venstre side. 

Jordet med steingjerde på venstre side.
Jordet med steingjerde på venstre side.

Ved veimøte tas til v. opp til parkeringsplassen. Passer veibom til hyttefelt. Etter bommen fortsettes til høyre (rett fram) i veidelet. Ta så til h. i neste T-kryss med mørkbeiset hytte i front. Etter ca 30 meter, ta til venstre og passer store stein. 10 meter etter steinene fortsettes til v. på vei ut mot sjøen. Gå veien til endes (snuplass). (4.7 km). Herfra følges gulmerket sti til v. opp mot utsiden av gravrøys. Følg stien herfra ned i eikekrattskog. På toppen av neste kolle følges så gul merking på svaberget til Ramsvika. Fortsett på asfaltert sti. Ved omvendt Y-dele tas til v. ut til utsiktspunkt (5.3 km). 

Utsiktspunkt (5.3 km)
Utsiktspunkt (5.3 km)

Rundt hele Kalvehageneset er løype merket med trepåler med to røde streker. 

Trepål med to røde streker
Trepål med to røde streker
Mellom Plankebukta og Lillehavn
Mellom Plankebukta og Lillehavn
Kontrollkasse ytterst på Kalvehageneset
Kontrollkasse ytterst på Kalvehageneset
Homborsund fyr
Homborsund fyr
Innsiden av Kalvehageneset
Innsiden av Kalvehageneset
Meggersvik
Meggersvik

Fra fyret til parkeringsplassen er det i tillegg merket med gule flekker på fjell og stein. Fra parkeringsplassen ved Kalvehagen (8.7 km) følges grusvei opp til asfaltert vei. Følg denne til v. opp til hovedveien og ta til v. ned til butikk. Kryss veien og følg Jordvardeveien og deretter gangvei opp til Eide skole (10.4 km).