Andre turmarsjer, inn og utland

Sagamarsjen (Norge) 

Hærveisvandringen (Danmark) 

Hærvejsmarchen (Danmark) 

Østmarkmarsjen (Norge)

Nordmarkmarsjen (Norge)

Int. Mors Rundt (Danmark)

Linnémarschen (Sverige)