Gul Mappe

Løype 8: Roresand

Start og parkering: Imås klubbhus v/ Landvik Skole.

Start og parkering
Start og parkering
Løype 8 Roresand: Oversiktskart
Løype 8 Roresand: Oversiktskart

Gå ut fra parkeringsplass og ta til venstre (fotballbane på h. side) og følg gang- og sykkelsti ned til E 18. Ved Y-dele tas til v. (0.7 km). Fortsett rett fram ved rundkjøringen (1.4 km), med XL-Bygg på h. side og Byggmax på v. side. Like før rundkjøringen ved E 18 tas til h. på Vesterled. Ved veidele etter 50 meter tas til v. over smal bro. Følg smal asfaltvei. Ved asfaltslutt følges skilt retning Arendal (2.8 km). Ta til v. 50 meter etter kapellet, følg smal asfaltvei som går over i grusvei, med skole på h. side og kirkegård til venstre. Ta til v. ved enden av kirkegården. Følg så grusvei med Bygdheim på h. side. Rett fram i første kryss etter Bygdheim, og ta til v. på gang og sykkelsti langs Opplandsveien (3.4 km). I første veikryss følges RV 404 mot Herefoss.

Ca 500 meter etter veikrysset ligget et grå verkstedbygg med buet tak på h. side av veien. Ta til h. og følg skogsveien ved verkstedbygget (4.4 km). Der denne møter lysløypa følges lysløypa til v. ned bakken (4.9 km). Like etter Rosholtjenna tas til v. på asfaltvei (ikke lysløypa). Ved stor stein og bom, følges sti til høyre (Det er to parallelle stier, følg den til venstre. Her finner dere også kontrollen på et tre.), ned til den gamle jernbanetraseen ved Rorevannet (5.7 km). Ta til v. og passer veibom. Følg veien til endes og kryss RV 404. Ta til h. og følg gang og sykkelsti parallelt med RV 404. Ved veidele (7.0 km) fortsettes til h. på gang og sykkelsti langs RV 404. Følg denne til Grøsle Rekvisita. Ta så til v. på smal asfaltert vei mellom hvite hus. Denne følges så til Landvik Skole (8.6 km).