Rosa mappe

Løypeoversikt

Løype 33: Kjørkevegen 7.1 km  Merking oppgradert september 2021

Løype 34: Kjekstadneset 3.4 km  Sparsomt merket av Fylkeskommunen 2024