Blå Mappe

Løype 19: Hisåsen

Start: Rasteplassen ved Svennevik bro (gamle E18).

Start og parkering
Start og parkering
Løype 19 Hisåsen: Oversiktskart
Løype 19 Hisåsen: Oversiktskart

Gå nedover parkeringsplassen mot Kilen og ta til v. opp grusvei skilt "Vestlandske hovedvei" mellom hus og hytter. Ta til h. ved skilt "Vestlandske hovedvei" (0.3 km). Y-dele ved rød hytte, ta til v. opp smal grusvei (0.5 km). Krysser E18 (0.95 km). Ta til h. ved veidele (1.0 km), passerer liten bom. I bunnen av bakke (1.2 km) forlater du Vestlandske hovedvei og fortsetter til v. på grusvei langs åker mot Gitmark. Ved omvendt Y-dele (1.55 km) fortsettes rett frem. I veidele (2.0 km) fortsettes også rett frem (ikke over bekken). Grusveien ender på Gittmark gård (2.3 km). Fortsett på asfaltvei til du møter ny vei (2.8 km). Ta til høyre. Ved veidele (3.8 km) tas til h. på skogsvei med bom. Denne følges til Y-dele (6.0 km). Ta til høyre. Bu passeres på h. hånd. Ved (6.1 km) tas til h. på smal skogsvei. Gulmerket løype til toppen. Etter ca 250 meter tas til h. på smal sti. Denne følges til toppen (varden). Fra varden på Hisåsen (7.2 km) er de panoramautsikt. Samme vei skal så følges tilbake til du kommer til skilt "Gitmark 0.5" (11.6 km). Herfra fortsettes rett frem til Vestlandske hovedvei igjen møtes (ca 200 meter etter å ha passert under E18), ved skilt "Vestlandske hovedvei" (12.5 km). Ta til v. og dernest til h. ved skilt "Svennevik bro" (12.8 km) og tilbake til start (13.1 km).

Varden på Hisåsen
Varden på Hisåsen
Utsikt fra Hisåsen
Utsikt fra Hisåsen