Grønn mappe

Løype 1: Tjoresteinen

Start og parkering: Parkeringslomme like ved Reddalskanalen. Del av gammel E18 trase.

Start og parkering
Start og parkering
Start og parkering
Start og parkering
Løype 1 Tjoresteinen: Oversiktskart
Løype 1 Tjoresteinen: Oversiktskart

Kryss hovedveien og fortsett rett frem på grusvei. Grusveien går langs den nye E18. Grusveien svinger vekk fra E18 (0.3 km). Ta til v. ved veidele (0.4 km). 

Veidele 0.4 km
Veidele 0.4 km

Fortsett opp bakken. På toppen av bakken ved stor stein tas til h. inn på smal gulmerket sti (0.65 km).

Stidele 0.65 km
Stidele 0.65 km
Stien opp til mellomplatå ca 0.9 km
Stien opp til mellomplatå ca 0.9 km

Gulmerket sti følges frem til mellomplatå (0.95 km).

Mellomplatå 0.95 km
Mellomplatå 0.95 km
Mulig rester av gammel mur i uren på nordsiden av mellomplatå.
Mulig rester av gammel mur i uren på nordsiden av mellomplatå.

De siste 150 meter opp til toppen er ikke merket. Men det er tydelig sti opp til trigonometrisk punkt (høyeste punkt) hvor dere finner kontollpost (1.1 km). Samme vei følges tilbake til start (2.2 km).

Tydelig sti opp fra mellomplatå til toppen
Tydelig sti opp fra mellomplatå til toppen
Bratt/glatt parti like før toppen
Bratt/glatt parti like før toppen
Kontroll ved trigonometrisk punkt 1.1 km
Kontroll ved trigonometrisk punkt 1.1 km
Utsikt mot vest
Utsikt mot vest
Utsikt mot øst
Utsikt mot øst
Utsikt mot sør
Utsikt mot sør

Historie

I Grimstad, Agder fylke, finner vi denne godbiten av et borganlegg med det velklingende navnet Tjoresteinen. Dette blir egentlig litt som smør på flesk i og med at den gammelnorske forma Þjórar for garden og bygda Tjore visstnok skal bety noe som "sveller" eller en "svull" i betydning 'høgdedrag, berg', eventuelt 'Fjellknauser, Knatter' som filologen Karl Rygh noterte seg. Dette stedsnavnet passer forsåvidt veldig godt til terrenget, men Steinen peker seg nok særlig ut som navnegiver her. Stein er som kjent et svært gammelt og utbredt naturnavn på spesielt bratte fjell, men gang på gang ser vi òg at det er et sammenfall mellom fjellformasjoner med 'stein' i seg og tilstedeværelsen av bygdeborger. I overført betydning har nok derfor ordet 'stein' allerede i førkristen tid indikert en form for murverk eller innhegning.

Vedrørende gjenstandsfunn på Tjoresteinen:

"Topplatået er temmelig flatt og uten vegetasjon. Her pleide man å brenne St Hans bål før i tiden. I uren langs ryggns NNV-N-fot, ca 100m N for trig.pkt'et finnes: Et hulrom, som er stort nok til at en voksen mann kan krype inn. Men det er ingen steder dypere enn 1-1,5m. I rommets S-del fant noen skolegutter i 1969 5 bryner, den ene med påbegynt hull i den ene kortenden, 1 garnsøkke med innhugd fure, 4 jarsteiner av kleber, 3 flintknoller med påsittende kalkskorpe, 3 stykker naturlig kritt, og ribbensstykke av et lite dyr. 7 meget regelmessig formede rullestein med vekt 2-12kg, var plassert i en sirkel, og gjenstandene var lagt midt i sirkelen."