Blå mappe

Løype 16: Rossefjell

Start og parkering: Ved sentrum av Reddals-bygda følges skilt «Birkeland 20». På toppen av bakken tas til høyre ved sandtak. Etter ca 400 m tas til h. i veidele. Fortsett over jordet ned til bommen.

Start og parkering
Start og parkering
Løype 16 Rossefjell: Oversiktskart
Løype 16 Rossefjell: Oversiktskart

Fra bommen fortsettes opp bakken. I slutten av første sving ved infotavle skal du ta til h. (0.4 km). Kryss her svarte vannledninger og fortsett opp bratt, steinete sti. Herfra er løypa gulmerket. Kryss bekk i dalføret (0.95 km) og følg bratt slyngete sti. Stor heller passeres ved (1.15 km) og nedrast bu ved (1.40 km). Fra våt myr følges sti til h. (1.45 km). Stor kløyvd fjellblokk passeres på høyre hånd (1.55 km). 

Stor kløyvd fjellblokk (1.55 km)
Stor kløyvd fjellblokk (1.55 km)

Stor heller (1.60 km) passeres på vei ut til utsiktspunktet (1.65 km). 

Stor heller (1.60 km)
Stor heller (1.60 km)
Omgivelser (1.60 km)
Omgivelser (1.60 km)

Returner samme vei til våt myr (1.85 km). Fortsett rett frem over myren og ta til h. på stien. Krysser bekk (1.95 km). Fra (2.3 km) går løypa mest på bart fjell og er merket og vardet til utsiktspunktet (2.85 km).

På vei til utsiktspunktet (2.85 km)
På vei til utsiktspunktet (2.85 km)

 Returner til våt myr (3.85 km) og følg samme vei ned til skogsbilveien og start (5.3 km).