PV 42 Grimstad Byvandring


Nytt fra 2023 er at man får et deltakerstempel pr. dag man går PV42, pluss alle kilometer. ABCD-stempel systemet faller bort. Det er krav fra Norges Turmarsjforbund at IVV stempling skal være tilgjengelig ved mål. De som ønsker å stemple ved mål må derfor begynne PV42 ved Kiwi/Bergemoen. Start og parkering fra 3.2 km i beskrivelsen. Se kart til løypen.

Hele løypen går på opplyst vei og fortau. Alle veiene/fortauene er brøytet og strødd om vinteren. Løypen er åpen alle dager.

Startsted: Grimstad bibliotek 

Start
Start

Grimstad Byvandring 11 km

Startsted: Grimstad bibliotek

Kryss veien ved lyskryss og følg gågaten til endes. Fortsett videre på Storgata. Ved (0.85 km) passeres Misjonskirken på venstre hånd. Fortsett rett frem over E18 og følg skilt RV404 Herefoss. Fokussenteret passeres på venstre hånd ved 1 km. I veikryss (1.95 km) følges gang- og sykkelsti, skiltet Bakken. Etter (2,5 km) tas til venstre (30 km sone) og etter 10 m til høyre på Guldsmedgata. Ved møtende vei (3.0 km), ved skilt Holbekkveien, tas til venstre ned til rundkjøring (3.2 km). Kryss her Vesterled i fotgjengerfelt og ta til høyre med hagesenter på venstre hånd. Ta til venstre ved skilt Bergeli etter 50 m og forsett rett frem til postkassestativ (3.4 km). Gå tilbake til rundkjøring og følg gang- og sykkelsti ned til undergang under E18 (4,25 km). Ved (4.95 km) følges skilt Nedre Sentrum og veien krysses i fotgjengerfelt med rundkjøring på venstre hånd. I T-kryss på gang- og sykkelstien (5.05 km) følges skilt retning Holvika. Kryss Televeien (5.2 km) og fortsett på gang- og sykkelsti med studentboliger på venstre hånd (5.3 km). Fortsett rett frem til rundkjøringen ved (6.65 km) og ta til venstre skiltet Holvika. Følg fortau ned til Holvika (7.45 km), Gå videre langs sjøkanten, forbi studentboliger (8.15 km) og frem til Vesterled (9.25 km). Ta til høyre i veikrysset, skiltet Nedre Sentrum. Ved rundkjøringen (9.75 km) tas til høyre og etter 20 m til venstre med Meny på høyre hånd. Følg Bark Silas vei til Oddensenteret og fortsett langs brygga tilbake til Grimstad bibliotek (10.50 km).

KONTROLLSKJEMA 11 KM

Navn:

Adresse:

Telefon:

Dato:                           Start kl.                           Ferdig kl.

Kontroll 1: Bakside av trafikkskilt ved UNO X (bensinst.) 1.0 km :

Kontroll 2: På stolpe ved trafikkøy 1.95 km :

Kontroll 3: I postkassa ved 3.4 km (Husk navn,dato og kl.slett) :

Kontroll 4: På retningsskilt ved 5.05 km :

Kontroll 5: På stolpe ved 6.75 km :

Kontroll 6: På stolpe ved studentboliger 8.15 km :

Kontroll 7: På lyktestolpe ved rundkjøringen 9.75 km :Grimstad Byvandring 6 km

Startsted: Grimstad bibliotek

Kryss veien ved lyskryss og følg gågaten til endes. Fortsett videre på Storgata. Ved (0.85 km) passeres Misjonskirken på venstre hånd. Fortsett rett frem over E18 og følg skilt RV404 Herefoss. Fokussenteret passeres på venstre hånd ved 1 km. I veikryss (1.95 km) følges gang- og sykkelsti, skiltet Bakken. Etter (2.5 km) tas til venstre (30 km sone) og etter 10 m til høyre på Guldsmedgata. Ved møtende vei (3.0 km), ved skilt Holbekkveien, tas til venstre ned til rundkjøring (3.2 km). Kryss her Vesterled i fotgjengerfelt og ta til høyre med hagesenter på venstre hånd. Ta til venstre ved skilt Bergeli etter 50 m og forsett rett frem til postkassestativ (3.4 km). Gå tilbake til rundkjøring og følg gang- og sykkelsti ned til undergang under E18 (4.25 km). Ved (4.95 km) følges skilt Nedre Sentrum og veien krysses i fotgjengerfelt med rundkjøring på venstre hånd. I T-kryss på gang og sykkelstien (5.05 km) følges skilt retning Sentrum (ikke over gangbro). I veikryss (5.45 km) fortsettes rett frem, skiltet Nedre Sentrum. Ved rundkjøring (5.75 km) tas til høyre og etter 20 m til venstre med Meny på høyre hånd. Følg Bark Silas vei til Oddensenteret og fortsett langs brygga tilbake til Grimstad bibliotek (6.50 km).

KONTROLLSKJEMA 6 KM

Navn:

Adresse:

Telefon:

Dato:                        Start kl.                           Ferdig kl.

Kontroll 1: Bakside av trafikkskilt ved UNO X (bensinst.) 1.0 km :

Kontroll 2: På stolpe ved trafikkøy 1.95 km :

Kontroll 3: I postkassa ved 3.4 km (Husk navn, dato og kl. slett) :

Kontroll 4: På retningsskilt ved 5.05 km :

Kontroll 5: På lyktestolpe ved rundkjøringen 5.75 km :