PV 42 Grimstad Byvandring


Startsted: Grimstad turistkontor. Grimstad Turistkontor ligger plassert i biblioteket ved havna.

Telefonnummer er +47 37 25 01 68.

Send gjerne en mail: turistkontoret@grimstad.kommune.no

Åpningstider:

20. juni - 20. august

Man-fre 10.00-17.00

Lør-søn 10.00-15.00

Ellers i året:

man-fre 10.00-16.00

lør-søn STENGT.

Start
Start

Grimstad Byvandring 11 km

Startsted: Grimstad turistkontor

Kryss veien ved lyskryss og følg gågaten til endes. Fortsett videre på Storgata. Ved (0.85 km) passeres Misjonskirken på venstre hånd. Fortsett rett frem over E18 og følg skilt RV404 Herefoss. Fokussenteret passeres på venstre hånd ved 1 km. I veikryss (1.95 km) følges gang- og sykkelsti, skiltet Bakken. Etter (2,5 km) tas til venstre (30 km sone) og etter 10 m til høyre på Guldsmedgata. Ved møtende vei (3.0 km), ved skilt Holbekkveien, tas til venstre ned til rundkjøring (3.2 km). Kryss her Vesterled i fotgjengerfelt og ta til høyre med hagesenter på venstre hånd. Ta til venstre ved skilt Bergeli etter 50 m og forsett rett frem til postkassestativ (3.4 km). Gå tilbake til rundkjøring og følg gang- og sykkelsti ned til undergang under E18 (4,25 km). Ved (4.95 km) følges skilt Nedre Sentrum og veien krysses i fotgjengerfelt med rundkjøring på venstre hånd. I T-kryss på gang- og sykkelstien (5.05 km) følges skilt retning Holvika. Kryss Televeien (5.2 km) og fortsett på gang- og sykkelsti med studentboliger på venstre hånd (5.3 km). Fortsett rett frem til rundkjøringen ved (6.65 km) og ta til venstre skiltet Holvika. Følg fortau ned til Holvika (7.45 km), Gå videre langs sjøkanten, forbi studentboliger (8.15 km) og frem til Vesterled (9.25 km). Ta til høyre i veikrysset, skiltet Nedre Sentrum. Ved rundkjøringen (9.75 km) tas til høyre og etter 20 m til venstre med Meny på høyre hånd. Følg Bark Silas vei til Oddensenteret og fortsett langs brygga tilbake til Turistkontoret (10.50 km).

KONTROLLSKJEMA 11 KM

Navn:

Adresse:

Telefon:

Dato:                           Start kl.                           Ferdig kl.

Kontroll 1: Bakside av trafikkskilt ved UNO X (bensinst.) 1.0 km :

Kontroll 2: På stolpe ved trafikkøy 1.95 km :

Kontroll 3: I postkassa ved 3.4 km (Husk navn,dato og kl.slett) :

Kontroll 4: På retningsskilt ved 5.05 km :

Kontroll 5: På stolpe ved 6.75 km :

Kontroll 6: På stolpe ved studentboliger 8.15 km :

Kontroll 7: På lyktestolpe ved rundkjøringen 9.75 km :Grimstad Byvandring 6 km

Startsted: Grimstad turistkontor

Kryss veien ved lyskryss og følg gågaten til endes. Fortsett videre på Storgata. Ved (0.85 km) passeres Misjonskirken på venstre hånd. Fortsett rett frem over E18 og følg skilt RV404 Herefoss. Fokussenteret passeres på venstre hånd ved 1 km. I veikryss (1.95 km) følges gang- og sykkelsti, skiltet Bakken. Etter (2.5 km) tas til venstre (30 km sone) og etter 10 m til høyre på Guldsmedgata. Ved møtende vei (3.0 km), ved skilt Holbekkveien, tas til venstre ned til rundkjøring (3.2 km). Kryss her Vesterled i fotgjengerfelt og ta til høyre med hagesenter på venstre hånd. Ta til venstre ved skilt Bergeli etter 50 m og forsett rett frem til postkassestativ (3.4 km). Gå tilbake til rundkjøring og følg gang- og sykkelsti ned til undergang under E18 (4.25 km). Ved (4.95 km) følges skilt Nedre Sentrum og veien krysses i fotgjengerfelt med rundkjøring på venstre hånd. I T-kryss på gang og sykkelstien (5.05 km) følges skilt retning Sentrum (ikke over gangbro). I veikryss (5.45 km) fortsettes rett frem, skiltet Nedre Sentrum. Ved rundkjøring (5.75 km) tas til høyre og etter 20 m til venstre med Meny på høyre hånd. Følg Bark Silas vei til Oddensenteret og fortsett langs brygga tilbake til Turistkontoret (6.50 km).

KONTROLLSKJEMA 6 KM

Navn:

Adresse:

Telefon:

Dato:                        Start kl.                           Ferdig kl.

Kontroll 1: Bakside av trafikkskilt ved UNO X (bensinst.) 1.0 km :

Kontroll 2: På stolpe ved trafikkøy 1.95 km :

Kontroll 3: I postkassa ved 3.4 km (Husk navn, dato og kl. slett) :

Kontroll 4: På retningsskilt ved 5.05 km :

Kontroll 5: På lyktestolpe ved rundkjøringen 5.75 km :