Gul Mappe 

Løype 11: Eide

Start og parkering: Parkeringsplass ved Eide barneskole, Johan Markussens vei 90, Homborsund

Start og parkering
Start og parkering
Oversiktskart
Oversiktskart

Følg lysløype mot nord i enden av idrettsplassen. Etter ca. 100 meter tas inn på sti til høyre. Stien ender ved gang og sykkelvei. Følg denne ut til hovedvei (Homborsundveien). Ved hovedvei tas til v. (0.5 km). Følg hovedveien over Engekilen bro (skilt Omre 1.3 km). Like etter svingen følges tursti til Amteknotten (Homborsund kystvarslingsstasjon), blåmerket løype. Ved stidele tas til venste opp på toppen. 

Blåmerket løype til Amteknotten
Blåmerket løype til Amteknotten
Kystvarslingsstasjonen på Amteknotten
Kystvarslingsstasjonen på Amteknotten
Utsikt fra Amteknotten
Utsikt fra Amteknotten

Følg samme vei tilbake til stidele, følg herfra skilt mot Amtedal. Ta til v. når du kommer ned på grusvei. Fortsett til venstre for postkassestativ (2.4 km). Ved skilt "Eide" tas til h. Følg stien/grusvei ca. 100 meter fram til møtende grusvei. Herfra og til vei ved Eide kirke er løypa gulmerket. Ta til h. ned bakken. Ta til v. og følg veien over bekken til åpen plass. Ta så til h. opp bratt bakke og følg sti til veidele 400 meter lenger framme. Ta her til v. og følg gammel kjerrevei ned til jorde (åpen gressvoll). 

Gammel kjerrevei.
Gammel kjerrevei.
Kontrollkasse like før åpen gressvoll.
Kontrollkasse like før åpen gressvoll.

Fortsett langs jordekanten til du møter kjerreveien igjen. Denne følges ut til asfaltert hovedvei (4.3 km). Ta til høyre. Etter 30 meter hold til v. ned mot kirka. Herfra følges KNA-veien (skiltet) mot Kistevik. Ved veidele følges skilt "KNA-hytter" (5.3 km). Ved møte med asfaltert vei, Kistevikveien, tas til venstre (6.9 km). Følg veien ca 300 meter og ta inn på grusvei på venstre side gjennom fjellskjæring (7.2 km). Gå rett frem langs jordekanten til du kommer inn på sti, skiltet "Ramshaug". Stien er blå og gulemerket. Følg stien opp til fyrlykta. Like etter fyrlykta tas til h. på møtende lysløype. Denne følges så opp til start (8.3 km).